Địa chỉ: Tầng 7, Số 407 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số điện thoại : 0944 573 375

Email              : hi@celeb.com

Facebook       : fb.com/celeb.vn