685 Cách Mạng Tháng 8, P.6, Q. Tân Bình, TP.HCM

85 D2, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM